SIDEEN U QAABILNAA RAMADAAN, BISHII KHAYRKA IYO QURAANKA. كيف نستقبله رمضان .شهر الخير القرآن

Eray tabintii, iyo haybaynti. Axmed Cali Kaahin.

Adoonka wanaagsani wuxuu ku qaabilaa, toobad saafiya, go’aan adag, ka gacan
qabsashada khayrka, iyo ku camirid camalo suuban, Allaale baan ka tuugaynaa in
cibaado suuban inagu gargaaro. Waxaan halkan kusoo gudbindoonaa, barnaamij rag iyo
dumara, oo bisha Ramadaana. Aan isku dayno in aan ka faaiidaysano, saacad kasta oo
saacadaha ramadaanta ah, wixii faaiido iyo intifaaca aakhiro iyo aduun inoo leh
BARNAAMIJKA RAGA.
SUBAXA KA HOR. الفجر قبل
 Salaada Tahajudka ku dadaal , adoo mid gaara samaysanaaya habeenkii guriga
التهجد قال تعالى ) أمن هو قانت آناء الليل ساجداً وقائماً يحذُر اآلخرة ويرجو رحمة ربه ( الزمر : 39
 Suxuurtu waxa ku jira barako badan ku dadaal. تسحروا ) وسلم عليه هللا صلى النبي قال : السحور
. فإن في السحور بركة ( متفق عليه
 Wakhtigaa suxuurtu waa wakhti dahabiya oo Allaah scw. Dambi dhaaf la
االستغفار إلى أذان الفجر قال تعالى ) وباألسحار هم يستغفرون ( الذاريات : 18. waydiisto
 Tuko labada rakcadood ee ka horeeya Salaada subax, waxay ka qiimo badan
السحور : قال النبي صلى هللا عليه وسلم ) تسحروا فإن في السحور .dhexyaala waxa iyo aduunyad yihiin
بركة ( متفق عليه
بعد طلوع الفجر .DIB KA WAABARIGA
قال النبي صلى هللا عليه وسلم ) ولو يعلمون ما في العتمة والصبح ألتوهما ولو حبواً ( .subax salaada kalah U. 1
. متفق عليه
قال النبي صلى هللا عليه وسلم ) الدعاء ال يرد .aqiimaya la ilaa ducada, dikriga mashquulida Ku. 2
بين األذان واإلقامة ( رواه أحمد والترمذي وأبو داو
فقد كان النبي صلى هللا عليه وسلم إذا صلى الفجر .dikri iyo akhrin quraan,fadhiyo la oo Masaajidka. 3
تربع في مجلسه حتى تطلع الشمس . رواه مسلم
4. Masaajid Quraan, iyo Dikri, lana fadhiyo ilaa cadceedu soo baxayso.
5. Laba rakcadodna la tuko marka cadceedu soo baxdo, صلى من ) وسلم عليه هللا صلى النبي قال
الفجر في جماعة ثم قعد يذكر هللا حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة تامة تامة تامة ( رواه
الترمذي
6. In aad ku ducaysato in rabbi kuu barakeeyo maalinta ducadana tidhaah. النبي قال:
صلى هللا عليه وسلم ) اللهم إني أسألك خير ما في هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه وأعوذ بك من شر ما فيه
وشر ما بعده ( رواه أبو داود
7. In aad hurdo nasasho ah qaadato, adoo iyada lafteeda ku ajar dalbaayo mucaad
R/c waxa uu yidhi waan xisaabsadaa hurdadad sida camalkayga oo kale, si
: قال معاذ رضي هللا عنه إني ألحتسب نومتي كما احتسب قومتي.hesho ugu cibadada firfirconi
8. In aad shaqo tagto majiro arsaaq ka khayr badan ta la xoogsadaa. عليه هللا صلى النبي قال
وسلم ) ما أكل أحد طعاماً خيراً من أن يأكل من عمل يده وإن نبي هللا داود كان يأكل من عمل يده ( رواه البخاري
9. In wakhtiga firaaqadada oo dhan, dikrigu carabkaag ka qalalin, ahlu januhu waxay
ka xumaadaan in saacad soo martay aanay Rabbi swt xusin. ( وسلم عليه هللا صلى النبي قال
ليس يتحسر أهل الجنة إال على ساعة مرت بهم ولم يذكروا هللا تعالى فيها ( رواه الطبراني
10. Sadaqada si aad ducada Malaga, u hesho ee yidhaa, Allaw sii ka bixiya. : الملك دعاء
اللهم أعط منفقاً خلفاً
الظهر DUHURKA
11. Aadaanka masaajidka tag, wakhtigaasina ducadaa la aqbalaaye ducayso oo tuko 2
rakcadood ee ka horeeya 4 kadambeeya salaada duhurk . إن : ) عنه هللا رضي مسعود ابن قال
رسول هللا علمنا سنن الهدى وإن من سنن الهدى الصالة في المسجد الذي يؤذن فيه ( رواه مسلم
12. Jidhkaagu xaqbuu kugu leeyahay, nasasho qaado. ًحقا عليك لبدنك وإن
لعصرا CASARKA
 ku dadaalno in masaajidka hore u tagno, sunayaashana tukano. صلى النبي قال
هللا عليه وسلم : ) رحم هللا امرءاً صلى قبل العصر أربعاً ( رواه أبو داود والترمذي
 Dhagayso wacdi, haddii Masaajidka ka socod, ajar wayn baan ku kujira. قال:
النبي صلى هللا عليه وسلم ) من غدا إلى المسجد ال يريد إال أن يتعلم خيراً أو يعلمه الناس كان له كأجر حاج تاماً
حجته ( رواه الطبران
 In aan fadhiga masaajidka, barano khayr badan baa ku jira. هللا صلى النبي قال:
عليه وسلم ) من غدا إلى المسجد ال يريد إال أن يتعلم خيراً أو يعلمه الناس كان له كأجر حاج تاماً حجته ( رواه
الطبران
 In aad wayso qaadato, masajidkana tagtaa, waa booqde rabbi, martidana
: قال النبي صلى هللا عليه وسلم ) من توضأ في بيته فأحسن .karaameeyaa la in waa xaqeedu
. الوضوء ثم أتى المسجد فهو زائر هللا وحق على الموزر أن يكرم الزائر ( رواه الطبراني بإسناد جيد
المغرب MAQRIB
1. Ku dadaalid ducada, marka cadceedu dhacdo. وسلم عليه هللا صلى النبي قال
)ثالثة ال ترد دعوتهم وذكر منهم الصائم حتى يفطر ( أخرجه الترمذي
2. Afur, cunid adoo ducaysana. Lehna ducadan. وثبت العروق وابتلت الظمأ ذهب
. األجر إن شاء هللا تعالى ( رواه أبو داود
3. In cid kula afurtaa musliminta baahaan waa ajar iyo fursad qaaliya
4. Salaada jamacada hore u gaadh
5. Masaajidka fadhiiso, akhriso adkaarta habeenkii waxaa laga
helikaraa Xisnul muslim aad soo dajisan karto adkaar badan.
6. Kulan waxbarasho u qabo xaafada, waa barakee. حقا عليك لزوجك وإن)
7. U diraar garaw salaada Cishaai iyo taraawiixda, iyo cunto fudud
CISHAA’IGA العشاء
 Salaad cishaa jamaca gaadh , iyo safka hore
 La dhamaso taraawiixda imaamka ajarwaynaa la dhamasiga ku soo arooray.
قال النبي صلى هللا عليه وسلم ) من قام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه ( رواه البخاري ومسلم
 Dib baad u dhigan kartaa Witriga ilaa habeenka xagiisa dambe haddaad
قال النبي صلى هللا عليه وسلم ) اجعلوا آخر صالتكم بالليل وتراً ( متفق عليه .karayso
برنامج مفتوح FURAN BARNAAMIJ
 Booqashada qaraabada gaar ahan waalidiinta, iyo asxaabta, jaarka,
falgalinta wacyigalin diiniya, iyo adeeg bulsheed, cilmi korodhsi
 Axkaam. Adaab, iyo habdhaqan, cashar xaafada, laylin naftaada ah, ka
qayb gal arrimaha xaafada ee gargaarga bulshada. Naxariis iyo amaani
Nabigeenii dushiisa ha ahaato.
(البرنامج اليومي للفتاة المسلمة) talabaad’Qayb
BARNAAMIJKA GABADHA MUSLIMADA AH, EE MAALINLAHA RAMADAANTA.
Dumar badan, khayrkani waxa uu ku dhaafaa, shaqooyinka guriga iyo caruurta ama
waxyaabo kale. Waxa haboon qodobadan soo socda in laga faaiidaysto.
1. In wakhtiga suxuurta, marka la suxuurta, Duco iyo dikhri lagu camiro, salaadana
laga seexan.
2. In salaada subax loo diyaar garoobo, Aadaanka la sugo, kadibna labada sunee
ajarka wayn leh la tukado.
3. In salaada ka dib Adkaarta la akhristo
4. In aad fadhido halkaad ku tukato ilaa cadceedu, soo baxayso, adoo quraanka
malintii kuu qorshaysan akhrinaya, intaad ka gaadho, kadib Adkaartii subaxa
akhrido.
5. In aad qaadato nasasho, iyo hurdo yar, hadaan shaqo jirin, ka dibna Salaatu
Duxaa tukato.
6. In aad samaysato, qorshe Quraan, habeenka iyo maalinta, waayo waa bishii
quraanka, soona dagay, ugu yaraan hal mar dhamee
7. Aadanka markaad maqasho ka daba dheh, hana hilmaamin Adkaarta Salaada ka
dib.
8. U istaagida adeega guriga, sida diyaarinta cuntada iyo diyaarinta waxa xaafadu u
baahan tahay, iyadoon lagu xeeldheeraanayn, israafna ahayn.
9. Wakhti khaasa oo ducada iyo Adkaarta habeenkii samayso, Maqrika kadib waa
wakhti ijaabee.
10. Haddii aadaanka maqrib dhaco, ku dagdaga afrurka.
11. U diyaar garaw salaada cishaa’i iyo taraawiixda iyadoo arrimahan la ilaalinaayo
 Iyadoo sunuhu yahay in sida fadli badan guryahooda ku tukadaan, hadana
Nanigu Scw waxa uu yidhi ha udiidin adoomaha rabbi masaajidada,
waxaana marka ay yimaadaan, in aanay cadar soo marsan, asturaad
dhamaystirana soo qaataan, in aanay is dhexqaadin raga iyo dumarku
marka salaadu dhamaato.
12. Ku dadaal in aanad soojeedin habeenkii, taasi oo dhaqan u noqotay dhalinyaro
badan keentana, in maalintii la hurdo habeenkiina lagu soo jeedo, aflaan iyo waxa
aan dhaamin. Bishani waa sida kaalin shidaal oo sanadkii ina soo markta oo la
doonayo in aad si caqli iyo xikmadleh uga dhiishaan dhaansano.
Xigasho: dagalka Saed.com la macnaha ah ka ugaadhso khayrka.
المـصـدر : صـيد الفـوائـد
Allaa mahadleh wixii khalad ee ku jira, qoraalka iyo macnaha ama sixada
xadiisyada sixidoodu waa hawl inoo wadda taal. Mahadsanidiin.
Allaa Mahadleh

error: Content is protected !!