Qisooyinka Ku Cibro Qaadashada Mudan”Cilmi Waa Arday Laxaadkii Gacmaha La’a,Waxaa Uu Adeegsadaa Lugaha Shaqo Kasta Oo Qabanayo, iyo Qorista Casharka.

Qisooyinka Ku Cibro Qaadashada Mudan”Cilmi Waa Arday Laxaadkii Gacmaha La’a,Waxaa Uu Adeegsadaa Lugaha Shaqo Kasta Oo Qabanayo,Qorista Casharka.