Jamaacada Timadacade ayaa Hargeysa Kulan ugu Qabatey Ardeyda Sanadkani Ka Baxdey Dugsiyada Sare.